Analiza potrzeb Klienta – Aspekty prawne (60 min)

37.00 (zw. z VAT)

ANALIZA POTRZEB KLIENTA – ASPEKTY PRAWNE

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ma obowiązek dokonać analizy potrzeb Klienta. Na rynku istnieje wiele produktów ubezpieczeniowych, które chronią nas i nasz majątek przed skutkami zdarzeń losowych i innych przykrych sytuacji określanych jako wypadki ubezpieczeniowe. Ich zakresy i warianty są szerokie i różnorodne. Klient, poszukując ochrony ubezpieczeniowej, staje przed wyzwaniem wyboru takiego produktu, który sprosta jego wymaganiom i potrzebom w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ale również ceny. Aby pomóc mu, a tym samym lepiej dostosować ofertę do jego oczekiwań i wymagań, powstały przepisy prawa nakładające na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb Klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Podczas szkolenia dowiesz się:
– wobec kogo stosowana jest analiza potrzeb,
– jakie podmioty są zobowiązane do jej przeprowadzania,
– jakie są przyczyny i źródła  wprowadzenia  analizy potrzeb.
Nauczysz się:
– czym jest analiza potrzeb,
– jakie przepisy regulują wykonanie obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb,
– w jaki sposób zweryfikować wymagania i oczekiwania Klienta,
– jakie są korzyści z przeprowadzenia analizy potrzeb.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Video e-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Ocena potrzeb klienta