Doświadczenia rynku i analiza poprawności dokumentów po 3 latach obowiązku szkoleń zawodowych dla rynku pośrednictwa.

290.00 (z VAT)

Termin: 18.04.2023 godz 16.00

Brak w magazynie

Doświadczenia rynku i analiza poprawności dokumentów po 3 latach obowiązku szkoleń zawodowych dla rynku pośrednictwa.

3 lata obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i setki tysięcy zaświadczeń potwierdzających
realizację obowiązku szkoleniowego to:

  • spiętrzenie działań administracyjnych,
  • konieczność dokładnej weryfikacji i ustalania czy ustawowy obowiązek szkoleniowy został zrealizowany,
  • wątpliwości czy należycie dopełniono wszystkich obowiązków wynikających z ustawy oraz rekomendacji KNF.

Dokumenty pochodzą z różnych źródeł, posiadają zróżnicowaną treść i formę. W efekcie doświadczamy nieporozumień, przeciążeń administracji, dodatkowych nakładów pracy, finansów czy nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli prowadzonych przez KNF.

Jeśli jesteś:

i chcesz:

 • poznać szczegóły przebiegu kontroli KNF oraz wynikające z nich konsekwencje, uzyskać praktyczne wskazówki od prawnika obsługującego klientów w trakcie i po kontrolach KNF,
 • zdobyć pożyteczną wiedzę, a za razem unikatową wiedzę związaną z dostarczaniem szkoleń i konfekcjonowaniem zaświadczeń,
 • podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać opinię innych uczestników,

To szkolenie jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia:

 • Podzielimy się doświadczeniami i zaleceniami wobec dystrybutorów po zrealizowanych kontrolach KNF.
 • Przypomnimy i omówimy wymagania względem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.
 • Wskażemy „mielizny” i „grzechy główne” w procesie szkoleń zawodowych.
 • Zastanowimy się w jakiej sytuacji ”15 godzin to za mało”.
 • Omówimy podpis elektroniczny - jak powinien wyglądać?

Inwestycja w to szkolenie powoli Ci wygenerować spore oszczędności czasu i środków pieniężnych już na ten rok i na kolejne lata działalności oraz zminimalizować ryzyka związane z tym procesem.

Obowiązek szkoleń zawodowych jest wyraźnie opisany
w Ustawie – ale czy interesy obowiązanych stron są zbieżne?

Przedstawimy i omówimy temat z punktu widzenia kilku zaangażowanych stron:

 • Osoby wystawiającej zaświadczenie.
 • Osoby sprawdzającej zaświadczenie.
 • OFWCA, która ma obowiązek odbyć szkolenie i dostarczyć zaświadczenie do odpowiedniej instytucji.

Biorąc udział w szkoleniu zyskujesz:

 • Aktualną wiedzę merytoryczną prawników obsługujących podmioty rynku ubezpieczeń – w tym w zakresie kontroli prowadzonych przez KNF i praktyczną firmy realizującej zlecenia szkoleń zawodowych dla OFWCA oraz analizującej poprawność zaświadczeń.
 • Pewność, że Twoje działania są zgodne z wymogami ustawowymi oraz stanowiskiem KNF.
 • Wiedzę, jak wystawić zaświadczenie, aby było poprawne i łatwe do analizy przez osoby weryfikujące jego poprawność.
 • Wiedzę czy Twoje szkolenia oraz wystawione zaświadczenia dokumentują kompletność wymagań ustawowych.
 • Jak konstrukcja zaświadczenia oraz forma zawartych w nim treści wpływają na proces sprawdzania i raportowania obowiązku szkolenia zawodowego.

Na co należy zwracać uwagę wystawiając i dalej weryfikując zaświadczenie?
Czego nie może na nich zabraknąć?

Jeśli jesteś:

OFWCA/Agentem/Brokerem, którego dotyczy obowiązek IDD:

 • Czy szkolenia zawodowe to tylko przykry obowiązek – czy mogę zyskać wartość dodaną?
 • Czy obowiązkowe 15 godzin zapewnia realizację obowiązku szkoleń zawodowych?
 • Czy dane szkolenie spełnia kryteria szkolenia zawodowego?
 • Czy otrzymane zaświadczenie jest poprawne i nie zostanie odrzucone przez podmiot sprawdzający realizację szkoleń zawodowych?

Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej i wystawiasz zaświadczenia o przebytym szkoleniu:

 • Czy temat i zakres szkolenia spełnia obowiązek opisany w Ustawie o dystrybucji IDD?
 • Czy wystawione zaświadczenie posiada wszystkie elementy opisane w Ustawie o dystrybucji IDD?
 • Czy aspekt wizualny zaświadczenia ma znaczenie dla osób analizujących dostarczone przez OFWCA dokument

Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji obowiązanej do szkoleń zawodowych i odpowiadasz za analizę zaświadczeń:

 • Czy dostarczone zaświadczenie spełnia kryteria opisane w ustawie?
 • Czy przyjęte kryteria analizy zaświadczeń są zgodne z wymogami Ustawy o dystrybucji IDD oraz rekomendacjami KNF i zaleceniami pokontrolnymi?
 • Jak możesz sobie pomóc przy analizie poprawności zaświadczeń? Dostępne rozwiązania.


ZAPISZ SIĘ!

Translate »
Filtr

Kurs zgodny z IDD +

Dział Ubezpieczeń +

Forma szkolenia -