Prezentacja rozwiązania i negocjacje cenowe (60 min)

46.00 (z VAT)

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA I NEGOCJACJE CENOWE

Negocjacje towarzyszą agentowi ubezpieczeniowemu podczas każdej rozmowy z Klientem. Co można zrobić aby było co negocjować? Kluczowa jest odpowiednia konstrukcja produktu. W tym miejscu rozróżniamy 2 podejścia: sprzedaż doradcza i grupy otwarte. Klient nie pełnej świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy o konsekwencjach wyboru danego produktu. Tak samo nie wie, co jest negocjowalne w umowie ubezpieczenia. Rolą Agenta jest poszerzenie perspektywy na inne możliwości podejścia do tematu sumy ubezpieczenia.
Podczas szkolenia dowiesz się:
- jaka jest rola Agenta w procesie negocjacji,
- jakie są niedoskonałości ścieżki produktowej z perspektywy Klienta i Agenta,
- dlaczego warto wyłączyć swoje emocje podczas rozmowy z Klientem.

Nauczysz się:
- wyliczać potrzeby ubezpieczeniowe na przykładach,
- jak skutecznie za argumentować Klientowi produkt,
- kluczowych zasad w negocjacjach. Kto, z kim i co negocjuje?  

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Zaświadczenie

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

,

Zakres tematyczny

Trener

Stanowisko

,

Zgodny z IDD

Translate »
Filtr

Kurs zgodny z IDD +

Dział Ubezpieczeń +

Forma szkolenia -