Ochrona Klienta na rynku usług finansowych (60 min)

59.00 (z VAT)

OCHRONA KLIENTA NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
Anna Grykin
Agent, jako profesjonalny uczestnik rynku finansowego, powinien legitymować się wiedzą na temat przysługujących Klientom uprawnień związanych z ochroną ich praw wobec instytucji finansowych. W Polsce działa wiele instytucji uprawnionych do podejmowania działań w zakresie nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku finansowego, zgłaszanych przez Klientów tych podmiotów. Klienci nie muszą kierować od razu sprawy na drogę postępowania sądowego.  Mogą skorzystać z różnych form dochodzenia roszczeń przed udaniem się na drogę postępowania sądowego. Formy te mogą być dla nich korzystne zarówno w aspekcie ponoszonych kosztów jak i szybkości załatwienia sprawy.  Szkolenie podzielone jest na 3 części: postępowanie reklamacyjne, postępowanie prowadzone przez Rzecznika Finansowego oraz postępowanie przed sądem polubownym przy KNF.
Podczas szkolenia dowiesz się:
- jakie instytucje są uprawnione do podejmowania działań w imieniu Klienta,
- jakie są sposoby ochrony Klienta w znaczeniu instytucjonalnym oraz procesowym.
Nauczysz się:
- kto jest Klientem w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
- jakie uprawnienia posiada Klient jako uczestnik rynku finansowego,
- co to jest nieuczciwa praktyka rynkowa.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

 

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Zaświadczenie

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

,

Zakres tematyczny

Trener

Stanowisko

,

Zgodny z IDD

Translate »
Filtr

Kurs zgodny z IDD +

Dział Ubezpieczeń +

Forma szkolenia -

Trener +