Obowiązki agenta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (60 min)

46.00 (z VAT)

OBOWIĄZKI AGENTA W ŚWIETLE USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Agent ubezpieczeniowy reprezentuje zakład ubezpieczeń i działa w jego imieniu lub na jego rzecz. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza szereg obowiązków na agentów, związanych z wykonywanymi przez nich czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym, w zakresie rzetelnego i zrozumiałego informowania o sprzedawanych produktach, ich adekwatności, zarządzania konfliktami interesów, czy informacji o wynagradzaniu pośredników.
Podczas szkolenia dowiesz się:
- jakie są obowiązki agenta w związku z zawieraniem umowy ubezpieczenia,
- jakie są pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Nauczysz się:
- z jakich przepisów wynikają obowiązki agentów,
- kto może być dystrybutorem ubezpieczeń,
- jak powinien postępować agent wykonujący działalność dystrybucyjną.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Zaświadczenie

Materiały szkoleniowe

tak

Trener

Dział Ubezpieczeń

,

Zakres tematyczny

Stanowisko

,

Zgodny z IDD

Translate »
Filtr

Kurs zgodny z IDD +

Dział Ubezpieczeń +

Forma szkolenia -