Likwidacja szkód osobowych – Rodzaje roszczeń (60 min)

46.00 (z VAT)

SKU: 2007 Kategorie: , , Tag:

LIKWIDACJA SZKÓD OSOBOWYCH - RODZAJE ROSZCZEŃ

Podczas szkolenia zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania procesu likwidacji szkód osobowych oraz rodzaje roszczeń. Wyjaśnione zostanie pojęcie szkody w polskim prawie odszkodowawczym oraz proces likwidacji szkód osobowych w oparciu o obecnie obowiązujące standardy oraz stan prawny.
Szkolenie zostało podzielone na 2 części:
1. Roszczenia związane z uszczerbkiem ciała lub rozstrojem zdrowia poszkodowanego.
2. Roszczenia po śmierci poszkodowanego.

Podczas szkolenia dowiesz się:
- jak wygląda otoczenie prawne likwidacji szkód,
- komu i w jakim wymiarze przysługują świadczenia,
- w jakich sytuacjach można dochodzić zwrotu kosztów lub wyłożenia kosztów z góry.
Nauczysz się:
- odpowiednio kwalifikować roszczenia,
- odpowiednio rozróżniać rodzaje rent,
- rodzaju kosztów jakich można dochodzić poprzez wystąpienie z roszczeniem

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Zaświadczenie

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

Zakres tematyczny

Trener

Stanowisko

,

Zgodny z IDD

Translate »
Filtr

Kurs zgodny z IDD +

Dział Ubezpieczeń +

Forma szkolenia -