Umowa ubezpieczenia (60 min)

39.00 (zw. z VAT)

SKU: 6110 Kategorie: ,

UMOWA UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia to formalne potwierdzenie porozumienia pomiędzy zakładem ubezpieczeń i Klientem. Ustala wzajemne prawa i obowiązki. Do głównych należy wypłata świadczenia w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ze strony zakładu ubezpieczeń. Po stronie Klienta natomiast regularne opłacanie składki. Co ponad te podstawy? Jakie są elementy umowy, role i powiązania.
Podczas szkolenia dowiesz się:
– jakie podstawowe przepisy regulują konstrukcję umów ubezpieczenia,
– jakie są zasady funkcjonowania umów na cudzy rachunek,
– jak wyglądają zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej.
Nauczysz się:
– identyfikować strony umowy ubezpieczenia oraz podmioty w niej występujące,
– identyfikować różnice pomiędzy świadczeniem i odszkodowaniem,
– zasad przedawniania roszczeń, przerywania biegu przedawnienia.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Certyfikat

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

,

Zakres tematyczny

Trener

Stanowisko

,

Translate »