Ochrona Klienta na rynku usług finansowych (60 min)

39.00 (zw. z VAT)

SKU: 6108 Kategorie: ,

OCHRONA KLIENTA NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
Anna Grykin
Agent, jako profesjonalny uczestnik rynku finansowego, powinien legitymować się wiedzą na temat przysługujących Klientom uprawnień związanych z ochroną ich praw wobec instytucji finansowych. W Polsce działa wiele instytucji uprawnionych do podejmowania działań w zakresie nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku finansowego, zgłaszanych przez Klientów tych podmiotów. Klienci nie muszą kierować od razu sprawy na drogę postępowania sądowego.  Mogą skorzystać z różnych form dochodzenia roszczeń przed udaniem się na drogę postępowania sądowego. Formy te mogą być dla nich korzystne zarówno w aspekcie ponoszonych kosztów jak i szybkości załatwienia sprawy.  Szkolenie podzielone jest na 3 części: postępowanie reklamacyjne, postępowanie prowadzone przez Rzecznika Finansowego oraz postępowanie przed sądem polubownym przy KNF.
Podczas szkolenia dowiesz się:
– jakie instytucje są uprawnione do podejmowania działań w imieniu Klienta,
– jakie są sposoby ochrony Klienta w znaczeniu instytucjonalnym oraz procesowym.
Nauczysz się:
– kto jest Klientem w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
– jakie uprawnienia posiada Klient jako uczestnik rynku finansowego,
– co to jest nieuczciwa praktyka rynkowa.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

 

Informacje dodatkowe

Forma

Czas trwania

Język

Test

Certyfikat

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

,

Zakres tematyczny

Trener

Stanowisko

,

Translate »