Przedstawienie rozwiązań językiem korzyści odpowiednim dla klienta (60 min)

37.00 (zw. z VAT)

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ JĘZYKIEM KORZYŚCI ODPOWIEDNIM DLA KLIENTA.

Od pierwszego spotkania z Klientem i właściwego przedstawienia oferty zależy sukces sprzedaży. Zatem, konsekwencje wynikające ze znajomości Klientów i posiadanej wiedzy, którą zdobywamy podczas rozmów handlowych przełożą się bezpośrednio na wynik. Nie pozostaje nic innego, jak właściwie przygotować się do rozmowy, rozpoznać potrzeby Klienta, przygotować ofertę w odpowiedzi na informacje jakie pozyskaliśmy i odpowiednio ją zakomunikować.
W schemacie dosyć poste, jak przełożyć to na praktykę? Pomocna może okazać się metoda Cecha – Zaleta – Korzyść.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:
– jak korzystać z metody Cecha – Zaleta – Korzyść,
– jakie znaczenie podczas rozmów handlowych ma typologia Klienta,
– czym jest metoda aktywnego słuchania,
– jakich błędów nie popełniać podczas rozmowy z Klientem.

Nauczysz się:
– odpowiedniego definiowania i komunikowania argumentów,
– jak używać języka korzyści,
– odnajdywać korzyści wynikające z zalet.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Video e-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Ocena potrzeb klienta