Organizacja systemu emerytalnego (60min)

25.00 (zw. z VAT)

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia dotyczące
organizacji systemu emerytalnego.

PLAN SZKOLENIA:

1. Definicja systemu emerytalnego.
2. 3-ch filary systemu emerytalnego
3. Świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Test

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Certyfikat

tak

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie

Zakres tematyczny

Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych

Stanowisko

Doradca, Manager