Likwidacja szkód osobowych – Rodzaje roszczeń (60 min)

39.00 (zw. z VAT)

LIKWIDACJA SZKÓD OSOBOWYCH – RODZAJE ROSZCZEŃ

Podczas szkolenia zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania procesu likwidacji szkód osobowych oraz rodzaje roszczeń. Wyjaśnione zostanie pojęcie szkody w polskim prawie odszkodowawczym oraz proces likwidacji szkód osobowych w oparciu o obecnie obowiązujące standardy oraz stan prawny.
Szkolenie zostało podzielone na 2 części:
1. Roszczenia związane z uszczerbkiem ciała lub rozstrojem zdrowia poszkodowanego.
2. Roszczenia po śmierci poszkodowanego.

Podczas szkolenia dowiesz się:
– jak wygląda otoczenie prawne likwidacji szkód,
– komu i w jakim wymiarze przysługują świadczenia,
– w jakich sytuacjach można dochodzić zwrotu kosztów lub wyłożenia kosztów z góry.
Nauczysz się:
– odpowiednio kwalifikować roszczenia,
– odpowiednio rozróżniać rodzaje rent,
– rodzaju kosztów jakich można dochodzić poprzez wystąpienie z roszczeniem

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Video e-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Umowa ubezpieczenia

Trener

Anna Grykin

Stanowisko

Doradca, Manager

Zamawiający

Firma, Indywidualne