Podstawowe zagadnienia finansowe (120 min)

50.00 (zw. z VAT)

Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami finansowymi. Pomoże to
zrozumieć istotę tego problemu.

PLAN SZKOLENIA:

1. Podstawowe zagadnienia finansowe.
2. Finanse i budżet.
3. Podatki.
4. Rynek bankowy.
5. Rynek ubezpieczeniowy.
6. Fundusze inwestycyjne.
7. Finanse publiczne.
8. Test

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

120 minut

Język

polski

Certyfikat

tak

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia finansowe

Stanowisko

Doradca, Manager