Wyświetlanie jednego wyniku

  • Podstawowe zagadnienia finansowe (120 min)

    Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami finansowymi. Pomoże to zrozumieć istotę tego problemu. PLAN SZKOLENIA: 1. Podstawowe zagadnienia finansowe. 2. Finanse i budżet. 3. Podatki. 4. Rynek…

    50.00 (zw. z VAT) Dodaj do koszyka