Skuteczne Planowanie Emerytalne – moja specjalność! Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0+ dla Ekspertów. PROGRAM 15 GODZINNY – ROCZNY WYMÓG IDD!

1,275.00 (zw. z VAT)

PRODUKT DEDYKOWANY DLA FIRM

Brak w magazynie

Kompleksowe podejście do Planowania Emerytalnego to klucz do bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu pracy zawodowej. Każdy Klient posiada własną tego definicję wobec czego Ekspert musi być gotowy na każdą z nich. Koncepty sprzedażowe takie jak:
„Maksymalizacja dochodu emerytalnego”,
„Prywatna emerytura pomostowa”,
„Koordynacja emerytury polskiej z zagraniczną”,
„Plan emerytalny na miarę” czy „Gwarantowana emerytura partnerska” to tylko niektóre z repertuaru Eksperta. Pełna znajomość całościowego systemu emerytalnego w Polsce i jego przyszłości połączona
z innowacyjnymi narzędziami Zaawansowanego Planowania Emerytalnego to dzisiaj wymóg rozwiniętego rynku,

Kolejność przygotowanych bloków tematycznych nie jest przypadkowa. Każdy z nich stanowi wsparcie w rozwoju i jednocześnie buduje podstawy dla kolejnych. Tak aby Twój czas zainwestowany w szkolenie był wykorzystany jak najbardziej efektywnie. Po każdym z bloków przejdziesz przez krótki test, aby wzmocnić nabytą przez Ciebie wiedzę. Na zakończenie otrzymasz podsumowanie do wykorzystania w codziennej pracy. Każdy z bloków oddzielnie, po zdanym teście zostanie zaliczony na poczet rocznego, 15-godzinnego wymogu ustawowego dokształcania zawodowego

Tematyka poszczególnych bloków:

BLOK I: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 1 System emerytalny dziś i jutro: pod palmami

BLOK II: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 2 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Wprowadzenie.

BLOK III: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 3 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Skuteczna analiza potrzeb Klienta (1).

BLOK IV: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 4 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Skuteczna analiza potrzeb Klienta (2).

BLOK V: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 5 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Wdrożenie rozwiązania i potencjalne kwestie Klienta.

BLOK VI: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 6 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Niestandardowe rozwiązania.

BLOK VII: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 7 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Rozwój rynku.

BLOK VII: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 8 Przegląd strategii – Giełda doświadczeń/Grupowy” Mentoring

Co zyskujesz?
  • Łatwość poruszania się w gąszczu instrumentów oszczędności emerytalnych dostępnych na rynku.
  • Kompleksowość dostarczanej usługi ubezpieczeniowej wszystkim swoim Klientom.
  • Dołączasz do elity ekspertów Zaawansowanego Planowania Emerytalnego.
Podczas warsztatów nauczysz się:
  • Współzależności pomiędzy instrumentami oszczędności emerytalnych dostępnych na polskim rynku – tych indywidualnych i tych pracowniczych.
  • Adresowania niestandardowych potrzeb emerytalnych Klienta i stosowania innowacyjnych narzędzi Zaawansowanego Planowania Emerytalnego.
  • Budowania i rozwoju rynku rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych, życiowych i zdrowotnych.

Informacje dodatkowe

Certyfikat

Czas trwania

Dział Ubezpieczeń

Forma

Język

Stanowisko

Test

Trener

Zakres tematyczny

Translate »