МАRYNA RIABININA – konsultacje (55 minut)

Індивідуальні консультації психолога українською мовою

Індивідуальні консультації психолога допомагають зняти стрес, позбутися тривоги, знайти відповіді на хвилюючі питання. Індивідуальна терапія необхідна у важких і заплутаних життєвих ситуаціях, щоб набути впевненості у собі, спокою та покращити якість життя.
У процесі психологічного консультування психолог надасть вам емоційну підтримку, буде відкритим і чутливим до поточного психічного стану. Він допоможе сформулювати проблему, знайти прийнятний вихід із ситуації, що склалася і змінити ваше ставлення до неї.
Під час сеансу ви отримаєте професійну допомогу, яка базується на кваліфікації та професійному досвіді психолога-консультанта. Інколи важко ідентифікувати та самостійно визначити проблему. Однак індивідуальні зустрічі з психологом, виявлення психологічних симптомів принесуть полегшення на шляху до вирішення проблеми.
Разом можемо знайти відповіді на питання:
Що саме вас турбує в даний момент?
Як це впливає на мене, на моє життя?
Це є вступом до визначення проблеми та визначення способу роботи з нею.
Практикуючий психолог-консультант спеціалізується на роботі з:
різними емоційними станами
відчуття тривоги
прагнення до досягнення мети
внутрішні конфлікти
стосунки з собою та іншими
труднощі в сімейних відносинах
проблеми самооцінки і самоствердження
Вона також працює з дітьми та дитячо-батьківськими стосунками.
Зустрічі проводяться онлайн:
онлайн: 9:00 до 17:00.

Як виглядає перша індивідуальна консультація?
Перша консультація онлайн. Це зустріч, на якій відбувається знайомство психолога та клієнта: консультант має дізнатися про причини, що спонукали до зустрічі. Ви можете поговорити про події, власне  життя, сім’ю, стосунки тощо.
Під час сеансу важливо, щоб в кімнаті не було нікого, крім вас.
Спілкування між вами та психологом відбувається безпосередньо, без залучення сторонніх осіб. Все, що відбувається на сесії, є конфіденційним.
Зазвичай тривалість сеансу становить 55 хвилин, але бувають винятки, в залежності від ситуації та особистості клієнта.
Кількість сеансів визначається індивідуально з клієнтом в залежності від проблеми.
Як правило, короткочасна психотерапія триває від 6 до 8 консультацій, з періодичністю 1-2 рази на тиждень.
Хто консультує?
Психологічні зустрічі проводить Марина Рябініна, магістр соціальної роботи та психології, спеціаліст із соціальної педагогіки.
За багаторічний досвід допомагала різним категоріям пацієнтів, які опинилися у складній життєвій ситуації. Люди з обмеженими можливостями, діти-сироти, сім’ї, які перебувають у кризових ситуаціях. Завдяки роботі в психологічній клініці, дитячому будинку, управлінні юстиції на посадах психолога та фахівця з навчання досягає позитивних результатів в організації виховної діяльності, напр. форуми, семінари, тренінги, майстер-класи. Проводила індивідуальні терапевтичні консультації та психологічний супровід на гарячій лінії під час пандемії.
Зосереджуючись на самовдосконаленні та самоствердженні, надавала психологічну та соціотерапевтичну допомогу як дітям, так і дорослим.
Вартість консультації: 150,00 зл./год
Зміна дати або скасування консультації можлива за 24 години до узгодженої дати.


Indywidualne konsultacje z psychologiem w języku ukraińskim.

Indywidualne konsultacje z psychologiem pomagają rozładować stres, pozbyć się stanów lękowych, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Indywidualna terapia jest niezbędna w trudnych i niejasnych sytuacjach życiowych, aby uzyskać pewność siebie, spokój i poprawić jakość życia.
W procesie poradnictwa psychologicznego psycholog nie tylko zapewni Ci wsparcie emocjonalne. Będzie otwarty i wrażliwy na aktualny stan psychiczny. Pomoże sformułować problem, znaleźć akceptowalne wyjście z obecnej sytuacji i zmienić stosunek do niej.
Podczas sesji otrzymasz profesjonalną pomoc opartą o kwalifikacje i doświadczenie psychologiczne konsultanta. Zidentyfikowanie i określenie problemu zawsze wydaje się trudne. Jednak indywidualne spotkania z psychologiem, określenie i nazwanie jego objawów przyniosą ulgę i rozwiązanie. |Znalezienie odpowiedzi na pytania:
Co dokładnie Ci w tej chwili przeszkadza?
Jak to wpływa na mnie, moje życie?
to wstęp do zdefiniowania problemu i określenia drogi pracy z nim.
Praktykujący psycholog-konsultant specjalizuje się w pracy z:
niechcianymi emocjami
stanami lękowymi
dążeniem do osiągnięcie celu
konfliktami wewnętrznymi,
relacjami z samym sobą i innymi,
trudnościami w relacjach rodzinnych,
problemami samooceny i poczucia własnej wartości,
Pracuje również z dziećmi i relacjami dziecko-rodzic.
Spotkania realizowane są w formie online:

  • online: 9:00 – 17:00

Jak wygląda pierwsza indywidualna konsultacja?
Pierwsza konsultacja odbywa się online. To spotkanie, na którym konsultant psycholog musi Ciebie poznać. Dowiedzieć się jak najwięcej o Tobie i powodach, które doprowadziły do spotkania. Zapyta o wydarzenia życiowe, rodzinę, związki i nie tylko. Wysłucha Twojej historii, kierując pytania wyjaśniające.
Podczas sesji ważne jest, aby w pomieszczeniu nie było nikogo oprócz Ciebie.
Komunikacja między Tobą a psychologiem odbywa się bezpośrednio, bez udziału osób postronnych. Wszystko, co dzieje się na sesji, jest poufne.
Czas trwania sesji to zazwyczaj 55 minut, ale zdarzają się wyjątki, w zależności od życzenia klienta.
Ilość sesji ustalana indywidualnie z klientem, w zależności od problemu.
Z reguły psychoterapia krótkoterminowa trwa od 6 do 8 konsultacji, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu.
Kto prowadzi konsultacje?
Psychoterapia prowadzona jest przez Maryna Riabinina, magistra pracy socjalnej i psychologii, specjalistkę pedagogiki społecznej.
Podczas wieloletniego doświadczenia pomagała różnym kategoriom pacjentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Osobom niepełnosprawnym, sierotom, rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Dzięki pracy w poradni psychologicznej, Domu Dziecka, Wydziale Sprawiedliwości jako psycholog i specjalista ds. szkoleń odnosi pozytywne rezultaty w organizacji zajęć edukacyjnych, m.in. forów, seminariów, szkoleń, warsztatów. Prowadziła indywidualne konsultacje terapeutyczne, udzielała wsparcia psychologicznego na infolinii podczas pandemii.
Koncentrując się na samodoskonaleniu i autoafirmacji, udzielała pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Koszt konsultacji: 150,00 zł / godzinę

Zmiana terminu lub anulowanie konsultacji możliwe jest maksymalnie 24h przed ustalonym terminem.

Translate »