Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (60 min)

30.00

SKU: 1001 Kategoria:

Materiał przygotowany w szkoleniu pozwala zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z
zapobieganiem praniu pieniędzy. Pomoże on zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę
wymaganą przez Ustawodawcę. Każdy pracownik instytucji obowiązanej ma bowiem powinność
doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Istota i cel prania pieniędzy.
2. Proces legislacji pieniędzy.
3. Nowe metody prania pieniędzy.
4. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy.
5. Instytucje obowiązane oraz ich podstawowe zadania i obowiązki.
6. Ocena ryzyka prania pieniędzy.
7. Środki bezpieczeństwa finansowego.
8. Zgłaszanie naruszeń.
9. Kary.
10. Test.

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak