Analiza rynku i poszukiwanie klientów (60 min)

37.00 (zw. z VAT)

ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE KLIENTÓW

Analiza rynku i otoczenia firmy to zadanie konieczne do odrobienia przed wprowadzeniem oferty na rynek. Stanowi nieodłączny element procesu sprzedaży. Zatem warto wiedzieć jak się do niej przygotować i jakie informacje zbierać by wykonana praca dostarczyła wartościowych informacji. Rynek to miejsce do partnerskich interakcji organizacji z Klientem. Warto zatem wykorzystać dostępne narzędzia by efektywnie budować z nim relacje.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:
– jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas analizy rynku,
– od czego zależy udane wdrożenie produktu i jego sprzedaż,
– jakie czynniki wpływają na decyzję Klienta.

Nauczysz się:
zarządzać procesem pozyskiwania informacji o Kliencie,
– właściwie kierować komunikację do Klientów,
– efektywnie przedstawiać ofertę grupie odbiorców.

Szkolenie jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

Informacje dodatkowe

Forma

Video e-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Materiały szkoleniowe

tak

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Ocena potrzeb klienta