Maryna_Riabinina_Team-200×200

MARYNA RIABININA

Magister pracy socjalnej i psychologii, specjalista pedagogiki społecznej.

Poprzez wieloletnie doświadczenie pomagała różnym kategoriom klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: osobom niepełnosprawnym, sierotom, rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Dzięki pracy w poradni psychologicznej, Domu Dziecka, Wydziale Sprawiedliwości jako psycholog i specjalista ds. szkoleń odnosi pozytywne rezultaty w organizacji zajęć edukacyjnych, m.in. forów, seminariów, szkoleń, warsztatów. Prowadził indywidualne konsultacje terapeutyczne, udzielał wsparcia psychologicznego na infolinii podczas pandemii. Koncentrując się na samodoskonaleniu i autoafirmacji, udzielała pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Łącząc cechy osobiste i nabyty profesjonalizm, aktywnie reprezentuje i pośredniczy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, służbami społecznymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi w celu dostosowania się do wymagań otoczenia społecznego i stworzenia warunków do pomyślnego rozwoju każdej osoby.

Swoje umiejętności praktyczne w zakresie terapii socjopsychologicznej oraz własne osiągnięcia doskonaliła w inicjatywach wolontariackich i organizacjach publicznych „Regionalne Centrum Kryzysu Psychologicznego”, „Związek Rodziców Młodzieży Niepełnosprawnej”, w projektach społecznych „Terytorium Dobra”, „Misja Mama” .

Nigdy się nie zatrzymuje i stale doskonali swoje umiejętności, o czym świadczą odpowiednie certyfikaty, np. ukończenie kursów „ESCO” w programie „Psychologia Praktyczna”.Poza działalnością praktyczną zajmuje się badaniami z zakresu manipulacji, których wyniki zostały opublikowane w krajowych i międzynarodowych czasopismach branżowych. Obecnie jest członkiem projektu Fleck Towarzystwa Naukowego COLLEGIUM INVISIBLE przy wsparciu Funduszu Stypendialnego Talentu Polskiego Towarzystwa Princeton.

Jej życiowym credo są słowa Konfucjusza: „Człowiek stojący na szczycie góry nie spadł z nieba”. Nieustannie dąży do samorozwoju i zawodowo pomaga innym w odnajdywaniu dróg do siebie.

Translate »