Skuteczne Planowanie Emerytalne – moja specjalność! Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0+ dla Ekspertów. PROGRAM 15 GODZINNY – ROCZNY WYMÓG IDD!

1,360.00 (zw. z VAT)

BEZPŁATNA WYCENA W 4 PROSTYCH KROKACH :

  1. DODAJ SZKOLENIE “DO ZAPYTANIA”

  2. PRZEJDŻ DO ZAMÓWIENIA I UZUPEŁNIJ WSZYSTKIE DANE FIRMOWE

  3. PODAJ NAM W UWAGACH DO ZAMÓWIENIA LICZBĘ OSÓB DLA JAKIEJ MAMY PRZYGOTOWAĆ WYCENĘ

  4. NACIŚNIJ “KUPUJE I PŁACĘ” A MY W CIĄGU 1-2 DNI ROBOCZYCH PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE BEZPŁATNĄ WYECENĘ

Kompleksowe podejście do Planowania Emerytalnego to klucz do bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu pracy zawodowej. Każdy Klient posiada własną tego definicję wobec czego Ekspert musi być gotowy na każdą z nich. Koncepty sprzedażowe takie jak:
„Maksymalizacja dochodu emerytalnego”,
„Prywatna emerytura pomostowa”,
„Koordynacja emerytury polskiej z zagraniczną”,
„Plan emerytalny na miarę” czy „Gwarantowana emerytura partnerska” to tylko niektóre z repertuaru Eksperta. Pełna znajomość całościowego systemu emerytalnego w Polsce i jego przyszłości połączona
z innowacyjnymi narzędziami Zaawansowanego Planowania Emerytalnego to dzisiaj wymóg rozwiniętego rynku,

Kolejność przygotowanych bloków tematycznych nie jest przypadkowa. Każdy z nich stanowi wsparcie w rozwoju i jednocześnie buduje podstawy dla kolejnych. Tak aby Twój czas zainwestowany w szkolenie był wykorzystany jak najbardziej efektywnie. Po każdym z bloków przejdziesz przez krótki test, aby wzmocnić nabytą przez Ciebie wiedzę. Na zakończenie otrzymasz podsumowanie do wykorzystania w codziennej pracy. Każdy z bloków oddzielnie, po zdanym teście zostanie zaliczony na poczet rocznego, 15-godzinnego wymogu ustawowego dokształcania zawodowego

Tematyka poszczególnych bloków:

BLOK I: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 1 System emerytalny dziś i jutro: pod palmami

BLOK II: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 2 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Wprowadzenie.

BLOK III: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 3 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Skuteczna analiza potrzeb Klienta (1).

BLOK IV: Zaawansowane Planowanie emerytalne 4.0, cz. 4 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Skuteczna analiza potrzeb Klienta (2).

BLOK V: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 5 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Wdrożenie rozwiązania i potencjalne kwestie Klienta.

BLOK VI: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 6 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Niestandardowe rozwiązania.

BLOK VII: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 7 Strategiczne Planowanie Emerytalne – Rozwój rynku.

BLOK VII: Zaawansowane Planowanie Emerytalne 4.0, cz. 8 Przegląd strategii – Giełda doświadczeń/Grupowy” Mentoring

Co zyskujesz?
  • Łatwość poruszania się w gąszczu instrumentów oszczędności emerytalnych dostępnych na rynku.
  • Kompleksowość dostarczanej usługi ubezpieczeniowej wszystkim swoim Klientom.
  • Dołączasz do elity ekspertów Zaawansowanego Planowania Emerytalnego.
Podczas warsztatów nauczysz się:
  • Współzależności pomiędzy instrumentami oszczędności emerytalnych dostępnych na polskim rynku – tych indywidualnych i tych pracowniczych.
  • Adresowania niestandardowych potrzeb emerytalnych Klienta i stosowania innowacyjnych narzędzi Zaawansowanego Planowania Emerytalnego.
  • Budowania i rozwoju rynku rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych, życiowych i zdrowotnych.

Informacje dodatkowe

Forma

Live training zapytanie

Trener

Piotr Staniszkis

Język

polski

Certyfikat

tak

Czas trwania

15 godzin

Zamawiający

Firma