Zarządzanie konfliktami interesów (60 min)

25.00 (zw. z VAT)

Przygotowany materiał to wprowadzenie do zagadnień określających, jak sprawnie zarządzać
konfliktami interesów. Ponadto przedstawia szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Pomoże
ono zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę. Każdy
dystrybutor ubezpieczeń ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Ustawy regulujące.
2. Przyczyny konfliktów interesów.
3. Identyfikacja.
4. Relacje biznesowe (na jakiej linii może wystąpić konflikt?)
5. Zapobieganie konfliktom oraz postępowanie wobec zaistniałych konfliktów.
6. Zarządzanie konfliktami interesów – ubezpieczenia o charakterze osobowym/majątkowym

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Certyfikat

tak

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie

Zakres tematyczny

Zarządzanie konfliktami interesów

Stanowisko

Doradca, Manager