Standardy etyki zawodowej (60 min)

25.00 (zw. z VAT)

Szkolenie przedstawia podstawowe zagadnienia związane ze standardami etyki zawodowej. Pomoże
ono zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę. Każdy pracownik
instytucji obowiązanej ma bowiem powinność doszkalania się w tym zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Etyka zawodowa.
2. Standardy etyki zawodowej zakładów ubezpieczeń.
3. Standardy etyki zawodowej agentów ubezpieczeniowych.
4. Standardy etyki zawodowej brokerów ubezpieczeniowych.
5. Test.

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Standardy etyki zawodowej

Stanowisko

Doradca, Manager