Prawo ochrony konsumentów (60 min)

25.00 (zw. z VAT)

Podczas tego szkolenia uczestnik zapozna się z prawami konsumentów. Ponadto pozna szereg
przepisów regulujących to zagadnienie w tym swoje obowiązki informacyjne wobec klienta, sposoby
zawierania umowy oraz, jakie prawa przysługują konsumentom. Pomoże to zrozumieć istotę tego
przedmiotu i zdobyć wiedzę wymaganą przez ustawodawcę.

PLAN SZKOLENIA:

1. Przyczyny ochrony konsumentów.
2. Konsument – definicja.
3. Umowa konsumencka oraz sposoby zawierania umów.
4. Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń.
5. Umowy zawierane na odległość.
6. Analiza potrzeb klienta.
7. Odstąpienie od umowy.
8. Rękojmia i gwarancja.
9. Organy państwowe powołane do realizacji praw konsumenta.
10. Test.

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Certyfikat

tak

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Prawo ochrony konsumentów

Stanowisko

Doradca, Manager