Ochrona danych osobowych (60 min)

25.00 (zw. z VAT)

Dzięki szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zapobieganiem
praniu pieniędzy. Pomoże on zrozumieć istotę tego problemu i zdobyć wiedzę wymaganą przez
Ustawodawcę. Każdy pracownik instytucji obowiązanej ma bowiem powinność doszkalania się w tym
zakresie.

PLAN SZKOLENIA:

1. Informacje na temat RODO.
2. Dane osobowe – definicja.
3. Przetwarzanie danych osobowych.
4. Inspektor Ochrony Danych i zgłoszenie naruszenia danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Certyfikat

tak

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Ochrona danych osobowych

Stanowisko

Doradca, Manager