Obsługa skarg i reklamacji (60 min)

25.00 (zw. z VAT)

Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak profesjonalnie obsługiwać skargi i reklamacje klientów.
Ponadto pozna szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Materiał jest pomocny w zrozumieniu
istotę tego problemu i zdobyciu odpowiedniej wiedzy wymaganej przez ustawodawcę.

PLAN SZKOLENIA:

1. Ustawy regulujące.
2. Definicja reklamacji.
3. Podmioty postępowania reklamacyjnego.
4. Terminy odpowiedzi na reklamacje.
5. Procedury reklamacyjne.
6. Skarga.
7. Postępowanie mediacyjne Rzecznika Finansowego

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

60 minut

Język

polski

Test

tak

Certyfikat

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Obsługa skarg i reklamacji

Stanowisko

Doradca, Manager