Dystrybucja ubezpieczeń (180 min)

75.00 (zw. z VAT)

Szkolenie wprowadza w najważniejsze informacje z zakresu dystrybucji ubezpieczeń. Ponadto
przedstawia szereg przepisów regulujących to zagadnienie. Pomoże w zrozumieniu mechanizmów oraz
zależności występujących na rynku ubezpieczeń.

PLAN SZKOLENIA:

1. Dystrybucja ubezpieczeń – podstawowe zagadnienia.
2. Proces tworzenia i wdrożenia produktu ubezpieczeniowego na rynek.
3. Produkt ubezpieczeniowy.
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
5. Ochrona praw klienta.
6. Szkolenia zawodowe.
7. Rejestr pośredników.
8. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń.
9. Prawa klienta w zakresie reklamacji.
10. Test.

Informacje dodatkowe

Forma

E-learning

Czas trwania

180 minut

Certyfikat

tak

Język

polski

Test

tak

Zamawiający

Firma, Indywidualne

Dział Ubezpieczeń

DZIAŁ I – ubezpieczenia na życie, DZIAŁ II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Zakres tematyczny

Dystrybucja ubezpieczeń

Stanowisko

Doradca, Manager