Standardy etyki zawodowej

Pokazuje tylko jeden wynik

Etyka w biznesie – moda czy konieczność? Etyka jako fundament biznesu.

Etyka w biznesie powinna stanowić fundament działalności każdej organizacji. Jej poznanie i stosowanie sprzyja lepszemu robieniu interesów. Podczas warsztatu zgłębione zostaną tajniki wartości nas jako sprzedawcy w kontakcie z naszym Klientem.

(0 Opinia)
72
students
0
399.00 zł
399.00 zł